HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT - RO
CÔNG SUẤT: 360 M3/NGÀY ĐÊM

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH


Tên công trình:                                                  Hệ thống lọc nước tinh khiết - RO

Công suất:                                                         360 (m3/ngày).

Tiêu chuẩn chất lượng nước sau xử lý:        QCVN 6-1:2010 / BYT 

Chủ đầu tư:                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH VŨ - NHÀ MÁY TÂY NINH

Phạm vi công việc:                                          Tổng Thầu EPC

 

Đăng ký nhận tin