BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Lập báo cáo giám sát môi trường là thủ tục pháp lý môi trường thường niên mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành nhằm giám sát các chất thải phát sinh trong suất quá trình chuẩn bị, xây dựng và vận hành dự án.

Đến với LEGO ENVIRONMENT quý khách hàng, doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn tận tình, chu đáo. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý môi trường chuyên nghiệp, LEGO luôn mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng.


LEGO ENVIRONMENT Xin tóm tắt nội dung cũng như thủ tục Lập báo cáo giám sát môi trường như sau:

A : VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN 

               –  Nghị định 18/2015/NĐ – CP

              –  Thông tư 08/2006/TT-BTNMT

B: NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

   

Thu thập thông tin về nhà  máy Gửi danh mục thông tin cần cung cấp
Khảo sát hiện trạng môi trường nhà máy Lập kế hoạch đo đạt chất lượng môi trường nhà máy
  • Thời gian khảo sát, phương án khảo sát, số lượng mẫu đo đạc, dự trù kinh phí, xe cộ;
  • Liên hệ đơn vị đo đạc chất lượng môi trường
Viết nội dung báo cáo GSMT Viết nội dung báo cáo theo form báo cáo GSMT quy định trong thông tư 08/2006/TT-BTNMT, theo tiến độ và phân công công việc
Nộp sở TNMT hoặc UBND quận, huyện Trình nộp sở TNMT hoặc UBND Quận, Huyện (có xác nhận của bên nhận)

C: TÓM TẮT NỘI DUNG BÁO CÁO

I. Thông tin chung

I.1. Thông tin liên lạc

I.2. Địa điểm hoạt động

I.3. Tính chất và quy mô hoạt động

I.4. Nhu cầu nguyên liệu và nhiên liệu

II. Các nguồn gây tác động môi trường

– Nguồn phát sinh nước thải

– Nguồn phát sinh khí thải

– Nguồn phát sinh chất thải rắn và chất thải nguy hại

– Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

III. Biện pháp giảm thiểu và xử lý các tác động môi trường tiêu cực đang áp dụng và kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

III.1. Mô tả khái quát công nghệ giảm thiểu và xử lý; đánh giá hiệu quả giảm thiểu và xử lý:

– Đối với nước thải

– Đối với khí thải

– Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

– Đối với tiếng ồn, độ rung

– Đối với các tác động khác không liên quan đến chất thải

III.2. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kỳ các thông số môi trường

– Nước thải: lấy mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống cống thoát công cộng; các tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5945:2005; TCVN 6772:2000;

– Khí thải: lấy mẫu phân tích khí thải tại các nguồn phát sinh, sau hệ thống xử lý (nếu có); các tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5939:2005; TCVN 5940:2005;

– Chất thải rắn và chất thải nguy hại: thống kê tổng lượng thải; mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ; đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý.

– Tiếng ồn, độ rung: đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất; tiêu chuẩn đối chiếu: TCVN 5949:1998; TCVN 6962:2001;

– Môi trường không khí xung quanh: các tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5937:2005; TCVN 5938:2005;

– Môi trường nước mặt: các tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5942:1995; TCVN 5943:1995;

– Môi trường nước ngầm: tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5944:1995;

– Môi trường đất: tiêu chuẩn so sánh: TCVN 5941:1995.


Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu “Lập báo cáo giám sát môi trường” hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Đăng ký nhận tin