HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BCHQS THỊ XÃ DĨ AN - CÔNG SUẤT 20M3/NGÀY

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH


Tên công trình:                                                  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt BCHQS Thị Xã Dĩ An.

Công suất:                                                         20 (m3/ngày).

Tiêu chuẩn chất lượng nước sau xử lý:        QCVN 14:2008 / BTNMT - Cột A.

Chủ đầu tư:                                                       Ban chỉ huy Quân Sự Thị Xã Dĩ An.

Phạm vi công việc:                                          Trọn gói. 

Đăng ký nhận tin