HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NGÀNH MỸ PHẨM - CÔNG SUẤT: 10 M3/NGÀY ĐÊM

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH


Tên công trình:                                                  Hệ thống xử lý nước thải ngành mỹ phẩm 

Công suất:                                                         10 (m3/ngày).

Tiêu chuẩn chất lượng nước sau xử lý:        QCVN 40:2011 / BTNMT - Cột A

Chủ đầu tư:                                                       CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SAMMY

Phạm vi công việc:                                          Tổng Thầu EPC


Đăng ký nhận tin