HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG ĐẤT SÉT QUẬN 10 - CÔNG SUẤT 30 M3/NGÀY ĐÊM

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH


Tên công trình:                                                  Hệ thống xử lý nước thải Nhà Hàng.

Công suất:                                                         30 (m3/ngày).

Tiêu chuẩn chất lượng nước sau xử lý:        QCVN 14:2008 / BTNMT - Cột A.

Chủ đầu tư:                                                       Công Ty TNHH ABV – Nhà Hàng Đất Sét

Phạm vi công việc:                                          Trọn gói.
 

Đăng ký nhận tin