LẬP ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là thủ tục pháp lý môi trường quan trọng đầu tiên mà doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất cần hoàn thành trước khi hình thành và xây dựng doanh nghiệp.

Đến với LEGO ENVIRONMENT quý khách hàng, doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn tận tình, chu đáo. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý môi trường chuyên nghiệp, LEGO luôn mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng.

Đến với LEGO ENVIRONMENT, quý doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về pháp lý và thủ tục môi trường.


LEGO ENVIRONMENT Xin tóm tắt nội dung cũng như thủ tục thành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

A : VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN

                  -  Nghị định 18/2015/NĐ – CP

                  -  Điều 18 – Luật môi trường

                  - Thông tư 05/2008/TT-BTNMT

                  - Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

B : QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI LEGO

 

C : NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

     

Thu thập thông tin về dự án Gửi danh mục thông tin cần cung cấp
Khảo sát hiện trạng môi trường tại khu vực dự án Lập kế hoạch khảo sát, đo đạc
  • Thời gian khảo sát, phương án khảo sát, số lượng mẫu đo đạc, dự trù kinh phí, xe cộ;
  • Liên hệ đơn vị đo đạc chất lượng môi trường
Viết nội dung báo cáo ĐTM Viết nội dung báo cáo theo form báo cáo ĐTM quy định trong thông tư 08/2006/TT-BTNMT, theo tiến độ và phân công công việc
Thẩm định báo cáo ĐTM Nộp báo cáo tại sở TNMT (lấy biên nhận sau khi nộp)
  • 01 tờ trình thẩm định
  • 01 cuốn dự án đầu tư
  • 07 – 09 cuốn báo cáo ĐTM
  • Lệ phí thẩm định (nếu có)

Bảo vệ thẩm định báo cáo

Soạn Power Point trình bày báo cáo

Lên kế hoạch đi bảo vệ thẩm định thẩm định

Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo và trình nộp lại sở TNMT Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của HĐ thẩm định sở TNMT
Lấy giấy phê duyệt ĐTM cho dự án Liên hệ bên sở TNMT lấy giấy phê duyệt ĐTM theo thời gian trên biên nhận

 

D : MẪU TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

I. THÔNG TIN CHUNG

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH

IV. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

V. BIỆN PHÁP GIẢM THIẾU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

VI. CAM KẾT THỰC HIỆN


Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Đăng ký nhận tin