LẬP KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Lập kế hoạch bảo vệ môi trường là thủ tục pháp lý môi trường đầu tiên và hết sức quan trọng mà doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cần hoàn thành trước khi thành lập và xây dựng doanh nghiệp.

Đến với LEGO ENVIRONMENT quý khách hàng, doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn tận tình, chu đáo. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý môi trường chuyên nghiệp, LEGO luôn mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng.

Đến với LEGO ENVIRONMENT, quý doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về pháp lý và thủ tục môi trường.


LEGO ENVIRONMENT Xin tóm tắt nội dung cũng như thủ tục thành lập kế hoạch bảo vệ môi trường như sau:

A : VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN

                  -  Luật môi trường

                  - Thông tư 05/2008/TT-BTNMT

                  - Nghị định 29/2011/NĐ – CP

                  - Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

B :  ĐỐI TƯỢNG CẦN LẬP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có tác động đến môi trường nhưng không thuộc danh mục các dự án cần phải lập ĐTM. Cam kết bảo vệ môi trường được lập trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

     – Cơ sở đang hoạt động nhưng có tiến hành cải tạo mở rộng, nâng cao quy mô công suất sản xuất nhưng không thuộc danh mục các dự án cần phải lập ĐTM.

     – Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.

     – Đối với các dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:

          + Thay đổi địa điểm thực hiện;
          + Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;
          + Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

C : NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

Thu thập thông tin về dự án Gửi danh mục thông tin cần cung cấp
Viết nội dung báo cáo CKMT Viết nội dung báo cáo theo form bản CKMT quy định trong thông tư 08/2006/TT-BTNMT, theo tiến độ và phân công công việc
Liên hệ công việc, chỉnh sửa hoàn chỉnh báo cáo Nộp báo cáo tại uỷ ban nhân dân Quận, Huyện:
  • 01 tờ trình xác nhận bản cam kết;
  • 01 cuốn báo cáo kinh tế kỹ thuật;
  • 03 cuốn báo cáo CKMT.

Hoàn chỉnh báo cáo theo yêu cầu của phòng môi trường Quận, Huyện

Lấy giấy xác nhận bản ckmt cho dự án Liên kệ bên UBND Quận, Huyện lấy giấy xác nhận bản CKMT theo thời gian trẹn giấy hẹn

D : MẪU TÓM TẮT CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

I. THÔNG TIN CHUNG

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH

IV. NHU CẦU NGUYÊN, NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG

V. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

V. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

VII. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG, CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

VIII. CAM KẾT THỰC HIỆN


Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu “Lập kế hoạch bảo vệ môi trường” hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Đăng ký nhận tin