LỌC NƯỚC TINH KHIẾT

Những lĩnh vực xử lý nước tinh khiết của LEGO ENVIRONMENT:

♦  Thiết kế, lắp đặt dây chuyền sản xuất nước uống đóng bình cho cơ sở, doanh nghiệp.

♦  Xây dựng hệ thống cấp nước uống trực tiếp cho công ty, xí nghiệp…

♦  Thiết kế, lắp đặt máy lọc nước hộ gia đình.

Đăng ký nhận tin