XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP

Những lĩnh vực xử lý khí thải của LEGO ENVIRONMET:

  Xử lý khí thải lò hơi, lò sấy.

♦  Xử lý bụi gỗ, bụi xi măng

♦  Xử lý hơi dung môi, sơn, hơi Acid…

Đăng ký nhận tin