MODUL MBR XỬ LÝ NƯỚC THẢI PHÒNG KHÁM

CHI TIẾT CÔNG TRÌNH


Tên công trình:                                                  Modul MBR xử lý nước thải phòng khám - LÊ NGUYỄN.

Công suất:                                                         05 (m3/ngày).

Tiêu chuẩn chất lượng nước sau xử lý:        QCVN 28:2010 / BTNMT - Cột A.

Chủ đầu tư:                                                       CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Y TẾ LÊ NGUYỄN.

Phạm vi công việc:                                          Trọn gói.

  

Đăng ký nhận tin