XỬ LÝ NƯƠC THẢI SINH HOẠT

Những lĩnh vực xử lý nước thải sinh hoạt của LEGO ENVIRONMET:

♦  Xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư.

♦  Xử lý nước thải sinh hoạt khu chung cư, cao ốc văn phòng…

♦  Xử lý nước thải bệnh viện, nhà hàng, khách sạn…

Đăng ký nhận tin