Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

đăng ký sổ chủ chất thải nguy hạiLEGO là đơn vị chuyên thực hiên Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho quý công ty, doanh nghiệp.

Việc đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại giúp các cơ quan quản lý về môi trường nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp và quy trình xử lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp đó đảm bảo tuân thủ quy định trong thông tư 12/2011/TT-BTNMT. Nếu có sự cố xảy ra có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất, giảm những tác đọng xấu đến môi trường do chất thải nguy hại mang tới.

Đến với LEGO quý khách hàng, doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn tận tình, chu đáo. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý môi trường chuyên nghiệp, LEGO luôn mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng.


LEGO  Xin tóm tắt nội dung cũng như thủ tục Đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại như sau:

A : VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN 

– Luật Bảo vệ môi trường 2005.
– Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính Phủ về quản lý chất thải rắn;
– Nghị định số 29/2011/NĐ-CP này 18/4/2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;
– Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quản lý chất thải nguy hại.
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/TT-BTNMT về Ngưỡng chất thải nguy hại.
– Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 về Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa.

B: ĐỐI TƯỢNG CẦN ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

– Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… có phát sinh chất thải nguy hại.

– Không áp dụng đối với chất thải phóng xạ; chất thải ở thể hơi và khí; nước thải phát sinh nội bộ trong khuôn viên của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung được xử lý tại công trình xử lý nước thải của cơ sở hoặc khu đó.

C : QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI LEGO

cats

D : NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

Thu thập thông tin về doanh nghiệp Gửi danh mục thông tin cần cung cấp
Khảo sát quy môi,hiện trang môi trường tại cơ sở, Xác dịnh chủng loại, thành phần, mã CTNH, Biện pháp phòng ngừa… Lập kế hoạch khảo sát, đo đạc

  • Thời gian khảo sát, phương án khảo sát, số lượng mẫu đo đạc, dự trù kinh phí, xe cộ.
  • Liên hệ đơn vị đo đạc chất lượng môi trường
Viết nội dung công văn, thủ tục, hồ sơ Viết nội dung công văn theo form Đăng ký sổ chủ nguồng thải chất thải nguy hại quy định trong thông tư 12/2011/TT-BTNMT, theo tiến độ và phân công công việc
Nộp hồ sơ Đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH. Nộp báo cáo tại sở TNMT (lấy biên nhận sau khi nộp)

  • 01 Đơn đăng ký SCNTCTNH
  • 01 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;( bản sao).
  • Quết định phê duyệt DTM hoặc giấy tờ tương đượng
  • Kết quả phân tích môi trường
  • Lệ phí thẩm định (nếu có)

 

Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo và trình nộp lại sở TNMT Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của sở TNMT
Nhận Giấy xác nhận sổ chủ chất thải nguy hại Liên hệ bên sở TNMT lấy giấy phê duyệt ĐTM theo thời gian trên biên nhận

E: THÀNH PHẦN SỐ LƯỢNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

         E1:  Thành phần hồ sơ
1. Đơn đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo mẫu tại phụ lục 1A, Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập cơ sở, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ tương đương;( bản sao).
3. Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM, Giấy xác nhận đăng ký Bản cam kết BVMT hay Phiếu xác nhận, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Quyết định phê duyệt hoặc Giấy xác nhận Đề án BVMT hoặc bất kỳ giấy tờ về môi trường nào khác của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); (bản sao).
4. Kết quả phân tích để chứng minh các chất thải thuộc loại * phát sinh tại cơ sở (trừ các mã từ 19 12 01 đến 19 12 04) không vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT để đăng ký là các chất thải thông thường tại Điểm 3.2 của Đơn (nếu không tiến hành lấy mẫu phân tích thì phải đăng ký là CTNH);( bản sao)
5. Báo cáo ĐTM và Giấy xác nhận về việc thực hiện báo cáo ĐTM và yêu cầu của Quyết định phê duyệt, Bản cam kết BVMT hay Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường hoặc Đề án BVMT và tất cả các hồ sơ, giấy tờ pháp lý về môi trường liên quan đến việc đầu tư các công trình bảo vệ môi trường phục vụ việc tự xử lý CTNH (chỉ áp dụng đối với trường hợp có công trình tự xử lý CTNH); (bản sao)
6. Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký) sổ chủ chất thải nguy hại.

                      E2: Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

Lưu ý: Hồ sơ phải đảm bảo tính pháp lý

Đối với tổ chức: do người đại diện theo pháp luật của công ty ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong trường hợp ủy quyền cho người khác phải có giấy ủy quyền hợp lệ của người đại diện theo pháp luật của tổ chức/cá nhân.
Đối với cá nhân: phải có xác nhận chữ ký tại cấp có thẩm quyền hợp lệ.
Đóng dấu giáp lai toàn bộ hồ sơ, các giấy tờ kèm theo đóng dấu treo của đơn vị hoặc ký xác nhận của cá nhân chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Hồ sơ đóng thành quyển có danh mục kèm theo.

                  E3: Thời gian giải quyết sổ chủ chất thải nguy hại
30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan thực hiện cấp sổ chủ chất thải nguy hại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi Trường
Cơ quan phối hợp: Ủy Ban Nhân Dân

                   E4: Kết quả
Giấy xác nhận sổ chủ chất thải nguy hại


Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu “Đăng ký sổ chủ nguồnt hải chất thải nguy hại” hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Lego

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *