Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Báo cáo đánh giá tác động môi trường là thủ tục pháp lý môi trường quan trong đầu tiên mà doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất cần hoàn thành trước khi hình thành và xây dựng doanh nghiệp.

Đến với LEGO quý khách hàng, doanh nghiệp sẽ nhận được sự tư vấn tận tình, chu đáo. Với đội ngũ chuyên viên pháp lý môi trường chuyên nghiệp, LEGO luôn mang lại sự hài lòng cho quý khách hàng.

Đến với LEGO, quý doanh nghiệp hoàn toàn yên tâm về pháp lý và thủ tục môi trường.


LEGO  Xin tóm tắt nội dung cũng như thủ tục thành lập báo cáo đánh giá tác động môi trường như sau:

A : VĂN BẢN PHÁP LUẬT HƯỚNG DẪN 

               – Nghị định 18/2015/NĐ – CP

               – Điều 18 – Luật môi trường

               –  Thông tư 05/2008/TT-BTNMT

               – Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

B : QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG VỚI LEGO

cats

C : NỘI DUNG CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI

Thu thập thông tin về dự án Gửi danh mục thông tin cần cung cấp
Khảo sát hiện trạng môi trường tại khu vực dự án Lập kế hoạch khảo sát, đo đạc

  • Thời gian khảo sát, phương án khảo sát, số lượng mẫu đo đạc, dự trù kinh phí, xe cộ;
  • Liên hệ đơn vị đo đạc chất lượng môi trường
Viết nội dung báo cáo ĐTM Viết nội dung báo cáo theo form báo cáo ĐTM quy định trong thông tư 08/2006/TT-BTNMT, theo tiến độ và phân công công việc
Thẩm định báo cáo ĐTM Nộp báo cáo tại sở TNMT (lấy biên nhận sau khi nộp)

  • 01 tờ trình thẩm định
  • 01 cuốn dự án đầu tư
  • 07 – 09 cuốn báo cáo ĐTM
  • Lệ phí thẩm định (nếu có)

Bảo vệ thẩm định báo cáo

Soạn Power Point trình bày báo cáo

Lên kế hoạch đi bảo vệ thẩm định thẩm định

Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo và trình nộp lại sở TNMT Chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của HĐ thẩm định sở TNMT
Lấy giấy phê duyệt ĐTM cho dự án Liên hệ bên sở TNMT lấy giấy phê duyệt ĐTM theo thời gian trên biên nhận

D : MẪU TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1. Tên Dự án: (đúng như tên trong báo cáo đầu tư/báo cáo kinh tế – kỹ thuật/dự án đầu tư hoặc tài liệu tương đương của Dự án)

1.2. Tên cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …

1.3. Địa chỉ liên hệ của cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …

1.4. Người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: …

1.5. Phương tiện liên lạc với cơ quan, doanh nghiệp Chủ dự án: (số điện thoại, số Fax, E-mail …).

II. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Chỉ rõ vị trí địa lý (tọa độ, ranh giới) của địa điểm thực hiện dự án kèm theo sơ đồ, bản đồ (nếu có) minh họa, chỉ rõ các đối tượng tự nhiên (sông ngòi, ao hồ, đường giao thông …), các đối tượng về kinh tế – xã hội (khu dân cư, khu đô thị; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; công trình văn hóa, tôn giáo, di tích lịch sử …) và các đối tượng khác xung quanh khu vực Dự án.

III. QUY MÔ SẢN XUẤT, KINH DOANH

Nêu tóm lược về quy mô/công suất sản xuất; công nghệ sản xuất

IV. CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

4.1. Các loại chất thải phát sinh:

4.1.1. Khí thải: …

4.1.2. Nước thải: …

4.1.3. Chất thải rắn: …

4.1.4. Chất thải khác: …

(Đối với mỗi loại chất thải phải nêu đầy đủ các thông tin về: nguồn phát sinh, tổng lượng phát sinh trên một đơn vị thời gian, thành phần chất thải và hàm lượng/nồng độ của từng thành phần).

4.2. Các tác động khác:

Nêu tóm tắt các tác động (nếu có) do: sự xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; sự xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; sự bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ; sự thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; sự biến đổi vi khí hậu; sự suy thoái các thành phần môi trường; sự biến đổi đa dạng sinh học và các yếu tố khác.

V. BIỆN PHÁP GIẢM THIẾU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

Nêu tóm tắt tất cả các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của dự án. Trong đó, cần chỉ rõ công nghệ, thiết bị và công trình xử lý chất thải, mức độ xử lý theo các thông số đặc trưng của chất thải so với tiêu chuẩn quy định và các biện pháp khác về bảo vệ môi trường kèm theo sơ đồ (bản vẽ) tổng mặt bằng của dự án với các hạng mục công trình chính, các công trình xử lý và quản lý chất thải, các công trình bảo vệ môi trường đối với các yếu tố khác ngoài chất thải (thể hiện rõ vị trí các điểm đấu nối hạ tầng cơ sở, kể cả các công trình xử lý và quản lý chất thải của dự án với hệ thống hạ tầng cơ sở, các đối tượng tự nhiên bên ngoài hàng rào khu vực dự án kèm theo chú giải rõ ràng và tọa độ theo quy chuẩn hiện hành của các vị trí này).

VI. CAM KẾT THỰC HIỆN

Cam kết về việc thực hiện các biện pháp xử lý chất thải, giảm thiểu các tác động khác nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; cam kết xử lý đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và cam kết thực hiện các yêu cầu khác của cộng đồng (nếu có).

                                                                                               Chủ dự án
                                                                                              (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Các đơn vị, doanh nghiệp, công ty có như cầu Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hãy liên lạc với chúng tôi để có được chất lượng dịch vụ tốt nhất.

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Lego

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *